Ekonomi

KDV uygulama genelgesinde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığıtarafından hazırlandı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama TebliğiDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi gazete‘da yayınlandı.

Tebliğ ile KDV stopajı yapabilecek kuruluşlara ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Devletin kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi indirimlerinden sorumlu tuttuğu KDV bedelinin bir kısmının “sorumlu” olarak doğrudan alıcı tarafından satıcıya ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yayımlandı. . Bildirimde konuya ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verildi.

Bazı tereddütleri gidermeyi amaçladım

Kanunla kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri, ilgili beyannamede özel olarak belirtilmeyen tüm hizmet alımlarında 5/10 KDV stopajı uygulayanların kapsamına alınırken, kanunda doğrudan kurulmayanlara ilişkin tereddütler yaşandı. Bu tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşebbüslerine de kamu iktisadi teşebbüslerinde olduğu gibi stopaj yapma izni verildi.

Öte yandan kısmi stopaj uygulamasında her işlem için uygulanan 2 bin liralık limit, Vergi Yolları Kanunu uyarınca her yıl güncellenen fatura düzenleme sonu olarak belirlendi. Mahkeme kararı çerçevesinde, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin KDV iade alacaklarından mahsup taleplerinde vergi borçlarına ilişkin gecikme zammının hesaplama prosedürüne ilişkin açıklamalar da tebliğde yer aldı.

Tebliğde ayrıca KDV Kanunu’nun geçici 20’nci, geçici 29’uncu, geçici 32’nci ve geçici 33’üncü maddelerinde yer alan muafiyet sürelerinin uzatılmasına yönelik yapılan yasal düzenlemelere ilişkin düzeltmeler de yer aldı.

Tebliğin bazı sayıları için yürürlük tarihi bugün, bazıları için ise Mart başı olarak belirlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu